Author Archives: Nguyễn Công Thành

Động cơ phản lực đạt hiệu suất cao hơn với công nghệ in 3D


Một thế hệ động cơ mới được phát triển bởi nhà sản xuất động cơ phản lực lớn nhất thế giới, CFM (công ty liên doanh giữa GE Aviation và Snecma của Pháp), sẽ giúp máy bay hạ mức tiêu

Động cơ phản lực đạt hiệu suất cao hơn với công nghệ in 3D


Một thế hệ động cơ mới được phát triển bởi nhà sản xuất động cơ phản lực lớn nhất thế giới, CFM (công ty liên doanh giữa GE Aviation và Snecma của Pháp), sẽ giúp máy bay hạ mức tiêu

Áo choàng tàng hình ‘hoàn hảo’


Lần đầu tiên các nhà khoa học thành công trong việc “tàng hình” hoàn hảo một vật thể, làm cho một vật hình trụ kích cỡ ở mức centimet vô hình đối với sóng viba (microwaves – các sóng với

Áo choàng tàng hình ‘hoàn hảo’


Lần đầu tiên các nhà khoa học thành công trong việc “tàng hình” hoàn hảo một vật thể, làm cho một vật hình trụ kích cỡ ở mức centimet vô hình đối với sóng viba (microwaves – các sóng với