Category Archives: Năng lượng tái tạo

Renewables

Đức đi tiên phong trong công nghệ HVDC – Phần 2: Bộ chuyển đổi HVDC


(Phần 1: Lưới điện) … Vào cuối thập niên 1990, công ty ABB (Thuỵ Điển – Thuỵ Sĩ) đưa ra thị trường những bộ chuyển đổi nhỏ gọn hơn và nhiều chức năng hơn được xây dựng từ các transistor

Đức đi tiên phong trong công nghệ HVDC – Phần 2: Bộ chuyển đổi HVDC


(Phần 1: Lưới điện) … Vào cuối thập niên 1990, công ty ABB (Thuỵ Điển – Thuỵ Sĩ) đưa ra thị trường những bộ chuyển đổi nhỏ gọn hơn và nhiều chức năng hơn được xây dựng từ các transistor

Đức đi tiên phong trong công nghệ HVDC – Phần 1: Lưới điện


Stuttgart là một trong những nơi sau cùng mà bạn sẽ nghĩ đến nếu muốn tìm thấy tình trạng thiếu điện. Các nhà máy ô-tô ở thành phố miền nam nước Đức này chạy 24/7 mà không hề bị gián

Đức đi tiên phong trong công nghệ HVDC – Phần 1: Lưới điện


Stuttgart là một trong những nơi sau cùng mà bạn sẽ nghĩ đến nếu muốn tìm thấy tình trạng thiếu điện. Các nhà máy ô-tô ở thành phố miền nam nước Đức này chạy 24/7 mà không hề bị gián