Giới thiệu

Xin chào mừng và cảm ơn bạn đã đến với Chuyên Mục Công Nghệ.

Dưới đây là vài dòng vắn tắt về hoạt động của Chuyên Mục Công Nghệ. Nếu bạn có ý kiến đóng góp hay có ý định cộng tác với Chuyên Mục Công Nghệ bạn có thể dùng form Liên hệ hay trao đổi trực tiếp với một trong những cộng tác viên của Chuyên Mục Công Nghệ.

Mục tiêu:
Mục tiêu của Chuyên Mục Công Nghệ là đưa đến người đọc các bài viết bằng tiếng Việt về chủ đề công nghệ.

Định hướng:
Các bài viết của Chuyên Mục Công Nghệ sẽ tập trung khai thác khía cạnh kỹ thuật của các lĩnh vực công nghệ mà các cộng tác viên quan tâm ở một mức độ cao hơn một bài viết mô tả trải nghiệm người dùng nhưng thấp hơn một bài báo khoa học.

Phương pháp:
Phần lớn các bài viết trên Chuyên Mục Công Nghệ là bản dịch của các bài viết bằng tiếng nước ngoài đã được đăng tải trên các tạp chí hay các trang web uy tín. Ngoài ra Chuyên Mục Công Nghệ còn cung cấp những bài viết nguyên bản bằng tiếng Việt do chính các cộng tác viên của Chuyên Mục Công Nghệ thực hiện dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bản thân các cộng tác viên.