Category Archives: Hạt nhân

Nuclear

Tháo gỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima: Dự án dọn dẹp khó khăn nhất thế giới


Việc gỡ bỏ nhà máy điện đã bị hư hỏng và ba lõi hạt nhân bị tan chảy sẽ cần đến những robot hiện đại. Một siêu anh hùng không sợ phóng xạ có thể hợp với những ngày cuối

Tháo gỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima: Dự án dọn dẹp khó khăn nhất thế giới


Việc gỡ bỏ nhà máy điện đã bị hư hỏng và ba lõi hạt nhân bị tan chảy sẽ cần đến những robot hiện đại. Một siêu anh hùng không sợ phóng xạ có thể hợp với những ngày cuối