Category Archives: Điện tử tiêu dùng

Quên vụ thay pin đi: Tesla đặt mục tiêu sạc ô tô chạy điện chỉ trong năm phút


Hãng Tesla Motors đẩy lùi các giới hạn trong công nghệ sạc pin để giúp những chiếc ô tô chạy điện trở nên thiết thực như xe ô tô chạy xăng thông thường. Ô tô điện tốn quá nhiều thời

Quên vụ thay pin đi: Tesla đặt mục tiêu sạc ô tô chạy điện chỉ trong năm phút


Hãng Tesla Motors đẩy lùi các giới hạn trong công nghệ sạc pin để giúp những chiếc ô tô chạy điện trở nên thiết thực như xe ô tô chạy xăng thông thường. Ô tô điện tốn quá nhiều thời

Liệu “Google Glass” có là ẩn họa cho sự riêng tư của chúng ta? – Phần 2: Phân tích của các chuyên gia công nghệ


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 2 bài bàn về ảnh hưởng của Google Glass tới xã hội. Phần 1: Sơ lược về Glass và ảnh hưởng đến quyền riêng tư Phần 2: Phân tích của các chuyên

Liệu “Google Glass” có là ẩn họa cho sự riêng tư của chúng ta? – Phần 2: Phân tích của các chuyên gia công nghệ


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 2 bài bàn về ảnh hưởng của Google Glass tới xã hội. Phần 1: Sơ lược về Glass và ảnh hưởng đến quyền riêng tư Phần 2: Phân tích của các chuyên

Liệu “Google Glass” có là ẩn họa cho sự riêng tư của chúng ta? – Phần 1: Sơ lược về Glass và ảnh hưởng đến quyền riêng tư


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 2 bài bàn về ảnh hưởng của Google Glass tới xã hội. Phần 1: Sơ lược về Glass và ảnh hưởng đến quyền riêng tư Phần 2: Phân tích của các chuyên

Liệu “Google Glass” có là ẩn họa cho sự riêng tư của chúng ta? – Phần 1: Sơ lược về Glass và ảnh hưởng đến quyền riêng tư


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 2 bài bàn về ảnh hưởng của Google Glass tới xã hội. Phần 1: Sơ lược về Glass và ảnh hưởng đến quyền riêng tư Phần 2: Phân tích của các chuyên

Cơ hội 14 nghìn tỷ USD từ “Internet Sự Vật”


Cisco Systems đang tăng tốc để thâm nhập vào thị trường Internet of Things (tam dịch là Internet Sự Vật – IoT) mà họ cho là có tiềm năng vào khoảng 14 nghìn tỷ USD. Các nhà quản lý cấp

Cơ hội 14 nghìn tỷ USD từ “Internet Sự Vật”


Cisco Systems đang tăng tốc để thâm nhập vào thị trường Internet of Things (tam dịch là Internet Sự Vật – IoT) mà họ cho là có tiềm năng vào khoảng 14 nghìn tỷ USD. Các nhà quản lý cấp

Tìm đường trong nhà


Tuần qua, Apple vừa mua lại WifiSLAM, một công ty phát triển công nghệ định vị trong nhà, thông qua một thương vụ trị giá 20 triệu USD. Chuyên Mục Công Nghệ xin giới thiệu bài viết của Tekla S.

Tìm đường trong nhà


Tuần qua, Apple vừa mua lại WifiSLAM, một công ty phát triển công nghệ định vị trong nhà, thông qua một thương vụ trị giá 20 triệu USD. Chuyên Mục Công Nghệ xin giới thiệu bài viết của Tekla S.

Công nghệ màn hình cho tương lai


Màn hình electrowetting kết hợp những ưu điểm của LCD và mực điện tử. Rất có khả năng là chúng ta dành nhiều thời gian để ngắm nhìn những cái màn hình điện tử hơn bất cứ thứ gì khác,

Công nghệ màn hình cho tương lai


Màn hình electrowetting kết hợp những ưu điểm của LCD và mực điện tử. Rất có khả năng là chúng ta dành nhiều thời gian để ngắm nhìn những cái màn hình điện tử hơn bất cứ thứ gì khác,