Author Archives: Đinh Thành Việt

Broadcom: Đã đến lúc chuẩn bị cho hồi kết của định luật Moore


Buổi tiệc chưa hẳn đã chấm dứt, nhưng đã đến lúc chúng ta nên chuẩn bị gọi taxi về nhà. Đó là quan điểm ngắn gọn của Henry Samueli về nền công nghiệp bán dẫn hiện tại. Giám đốc kỹ

Broadcom: Đã đến lúc chuẩn bị cho hồi kết của định luật Moore


Buổi tiệc chưa hẳn đã chấm dứt, nhưng đã đến lúc chúng ta nên chuẩn bị gọi taxi về nhà. Đó là quan điểm ngắn gọn của Henry Samueli về nền công nghiệp bán dẫn hiện tại. Giám đốc kỹ

Cơ hội 14 nghìn tỷ USD từ “Internet Sự Vật”


Cisco Systems đang tăng tốc để thâm nhập vào thị trường Internet of Things (tam dịch là Internet Sự Vật – IoT) mà họ cho là có tiềm năng vào khoảng 14 nghìn tỷ USD. Các nhà quản lý cấp

Cơ hội 14 nghìn tỷ USD từ “Internet Sự Vật”


Cisco Systems đang tăng tốc để thâm nhập vào thị trường Internet of Things (tam dịch là Internet Sự Vật – IoT) mà họ cho là có tiềm năng vào khoảng 14 nghìn tỷ USD. Các nhà quản lý cấp