Category Archives: Vật liệu

Materials

Động cơ phản lực đạt hiệu suất cao hơn với công nghệ in 3D


Một thế hệ động cơ mới được phát triển bởi nhà sản xuất động cơ phản lực lớn nhất thế giới, CFM (công ty liên doanh giữa GE Aviation và Snecma của Pháp), sẽ giúp máy bay hạ mức tiêu

Động cơ phản lực đạt hiệu suất cao hơn với công nghệ in 3D


Một thế hệ động cơ mới được phát triển bởi nhà sản xuất động cơ phản lực lớn nhất thế giới, CFM (công ty liên doanh giữa GE Aviation và Snecma của Pháp), sẽ giúp máy bay hạ mức tiêu

Bộ nhớ Flash có độ bền 100 triệu lần ghi xóa


Một chút nhiệt giúp độ bền của flash vượt qua giới hạn 10 ngàn lần ghi xóa Trong thế giới chip bộ nhớ, flash là vua. Nhưng nó không hoàn hảo. Nó sẽ dễ hư hỏng sau khi được xóa

Bộ nhớ Flash có độ bền 100 triệu lần ghi xóa


Một chút nhiệt giúp độ bền của flash vượt qua giới hạn 10 ngàn lần ghi xóa Trong thế giới chip bộ nhớ, flash là vua. Nhưng nó không hoàn hảo. Nó sẽ dễ hư hỏng sau khi được xóa

Các ưu điểm của bộ nhớ SONOS trong công nghệ eFlash


Nhu cầu về bộ nhớ lưu trữ hay bộ nhớ không bay hơi (NVM – non-volatile memory) nhúng trong các hệ thống trong chip (SoC – System on Chip) đang tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm gần

Các ưu điểm của bộ nhớ SONOS trong công nghệ eFlash


Nhu cầu về bộ nhớ lưu trữ hay bộ nhớ không bay hơi (NVM – non-volatile memory) nhúng trong các hệ thống trong chip (SoC – System on Chip) đang tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm gần