Category Archives: Hàng không

Aerospace

Thiết kế máy bay điện cho NASA


Một sinh viên Georgia Tech đã thắng cuộc thi của NASA bằng cách thiết kế một máy bay hoạt động bằng pin nhiên liệu có khả năng cạnh tranh với loại máy bay cỡ nhỏ bán chạy nhất hiện nay

Thiết kế máy bay điện cho NASA


Một sinh viên Georgia Tech đã thắng cuộc thi của NASA bằng cách thiết kế một máy bay hoạt động bằng pin nhiên liệu có khả năng cạnh tranh với loại máy bay cỡ nhỏ bán chạy nhất hiện nay

Động cơ phản lực đạt hiệu suất cao hơn với công nghệ in 3D


Một thế hệ động cơ mới được phát triển bởi nhà sản xuất động cơ phản lực lớn nhất thế giới, CFM (công ty liên doanh giữa GE Aviation và Snecma của Pháp), sẽ giúp máy bay hạ mức tiêu

Động cơ phản lực đạt hiệu suất cao hơn với công nghệ in 3D


Một thế hệ động cơ mới được phát triển bởi nhà sản xuất động cơ phản lực lớn nhất thế giới, CFM (công ty liên doanh giữa GE Aviation và Snecma của Pháp), sẽ giúp máy bay hạ mức tiêu