Category Archives: Xử lý ảnh

Computer vision, Image proccessing

Ứng dụng OCR và OCV trong kiểm tra thông tin bao bì sản phẩm


Thật oái ăm là trong khi các hộp mực và đầu in của máy in thường bị nghẽn mà không được phát hiện thì việc in thiếu hay in sai chỉ một chút xíu thông tin về hạn sử dụng

Ứng dụng OCR và OCV trong kiểm tra thông tin bao bì sản phẩm


Thật oái ăm là trong khi các hộp mực và đầu in của máy in thường bị nghẽn mà không được phát hiện thì việc in thiếu hay in sai chỉ một chút xíu thông tin về hạn sử dụng