Posts Tagged: bluestar

BlueStar, ứng dụng đầu tiên cần được bác sĩ kê đơn


Bác sĩ bắt đầu kê đơn ứng dụng BlueStar để điều trị bệnh tiểu đường Năm nay, đồng thời với việc người bệnh trên khắp nước Mĩ bắt đầu tải về điện thoại di động của mình ứng dụng đầu

BlueStar, ứng dụng đầu tiên cần được bác sĩ kê đơn


Bác sĩ bắt đầu kê đơn ứng dụng BlueStar để điều trị bệnh tiểu đường Năm nay, đồng thời với việc người bệnh trên khắp nước Mĩ bắt đầu tải về điện thoại di động của mình ứng dụng đầu