Posts Tagged: nxp

Qualcomm sẽ làm gì sau thương vụ mua NXP với giá 47 tỷ đô-la


Nguyên bản tiếng Anh: “Qualcomm’s NXP Deal Is $47 Billion Wager on Computers You Drive,” Ian King, Bloomberg, October 27, 201 Người dịch: Tạ Minh Chiến Với việc thâu tóm NXP, Qualcomm đánh cược vào tương lai của xe hơi thông

Qualcomm sẽ làm gì sau thương vụ mua NXP với giá 47 tỷ đô-la


Nguyên bản tiếng Anh: “Qualcomm’s NXP Deal Is $47 Billion Wager on Computers You Drive,” Ian King, Bloomberg, October 27, 201 Người dịch: Tạ Minh Chiến Với việc thâu tóm NXP, Qualcomm đánh cược vào tương lai của xe hơi thông